Ornament

Här följer ett axplock av våra ornament. Dessa kan fås nedhuggna, målade i önskad färg eller guldförgyllda, polerade alt. djupblästrade. Allt efter Era egna önskemål och förslag.

Liljekonvaljer

Mer liljekonvaljer

Kors

Änglar

Barn

Diverse

Duvor

Fåglar

Häst och djur

Jakt och fiske

Katt och hund

Kors

Rosor

Rosor 2

Träd

Träd 2